Czego szukasz?


Kategorie


Książka

Książka

Słowo Pańskie trwa na wieki- wykład prof. Brezy

28 marca 2017
Termin wydarzenia:
04.06.2017

Stacja Kultura zaprasza 4 kwietnia o godzinie 18:00 na wykład profesora Edwarda Brezy: „Słowo Pańskie trwa na wieki”- o słownictwie z okresu wielkanocnego.

Książka prof. Edwarda Brezy jest plonem ogromnego doświadczenia i erudycji tego językoznawcy. Badacz prezentuje (wychodząc od ich klasycznego źródła) ponad 2 tysiące pojęć, terminów, określeń związanych z szeroko pojętym kontekstem religijnym (chrześcijańskim), bardzo często umieszczając w środowisku języków zachodnioeuropejskich. Ich rzeczowe – z konieczności dość lakoniczne – objaśnienie pozwoli laikom (tj. osobom w żargonie teologiczno-kościelny niewtajemniczonym) zapoznać się nie tylko z ich znaczeniem, ale wniknąć w kulturowe tło, w jakim zaistniały. (Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, źródło: http://kaszubskaksiazka.pl/ )

Prof. zw. dr hab. Edward Breza urodzony w Kaliszu (powiat kościerski), ukończył studia teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie i filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Kościerzynie, pełnił m.in. następujące funkcje: prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UG, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki. Opracował program nauczania gramatyki kaszubskiej.

Wypromował 24 doktorów i ok. 600 magistrów filologii polskiej, pisał opinie na tytuł profesorski dla 12 osób i na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego dla 10 osób, był egzaminatorem w 11 przewodach habilitacyjnych, recenzował 13 prac doktorskich, recenzował do druku ponad 50 książek i setki artykułów; prowadził seminaria doktoranckie, magisterskie, licencjackie. Bibliografia jego prac obejmuje ponad 2200 pozycji (książkowych i artykułów). Za książki: „Toponimia powiatu kościerskiego” (1974), „Gramatyka Kaszubska” łącznie z Jerzym Trederem (1981) i „Nazwiska Pomorzan” (2001) otrzymał nagrodę Ministra.

Główne nurty zainteresowań naukowych wyznaczają: onomastyka (członek Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium – Belgia, Komisji Onomastycznej KJ PAN w Warszawie i Komitetu Redakcyjnego „Onomasticów” w Krakowie), historia języka polskiego, zwłaszcza na Pomorzu, współczesna polszczyzna z kulturą języka, dialektologia z kaszubistyką (w tym: kaszubszczyzna literacka), wpływ łaciny na język polski, metodyka nauczania języka polskiego i kaszubskiego.

Redaktor „Rocznika Gdańskiego” (1992-1996). Bibliografia jego prac obejmuje ponad 2200 pozycji (książkowych, artykułów, w tym także drobnych – gazetowych).

Za książki: Toponimia powiatu kościerskiego (1974), Gramatyka Kaszubska łącznie z Jerzym Trederem (1981) i Nazwiska Pomorzan (2001) otrzymał nagrodę Ministra.

12 października 2013 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyna.

Wstęp wolny!
Zapraszamy!
4 kwietnia, godzina 18:00, Stacja Kultura Starowiejska 2, Rumia dworzec PKP.

StacjaKultura
Author

StacjaKultura