Czego szukasz?


Kategorie


Architektura & Design

Architektura & Design

Przedmiot- Architektura- Miasto. Nauczanie w sztukach początkowych

24 marca 2016
Termin wydarzenia:
06.04.2016

To tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która jest efektem rozważań na temat kształcenia, szczególnie na kierunkach artystycznych: wzornictwie, architekturze, urbanistyce.

Kolejne już spotkanie to okazja do kontynuacji tematów podjętych w roku 2015, do ich zgłębienia i wzbogacenia. Tytułowe relacje pomiędzy obiektami małogabarytowymi, strukturami architektonicznymi i założeniami urbanistycznymi stanowią podstawowy wątek tematyczny, wokół którego toczyć ma się debata. Punktem wyjścia jest złożoność zagadnienia sformułowanego syntetycznie jako „Przedmiot-Architektura-Miasto”. Równolegle planowana jest wystawa podsumowująca międzynarodowy konkurs fotograficzny ogłoszony pod tym samym tytułem: „Przedmiot-Architektura-Miasto”. Przedstawione fotografie to kolejny pretekst do podjęcia dyskusji, skonfrontowania indywidualnych poglądów z wizją uczestników oraz sformułowania i ujawnienia własnych opinii.

Temat konferencji ukazuje trzy różne skale odbioru, granice ich styku, relacje wzajemne. To trzy rozdzielnie nauczane zagadnienia projektowe, które jednak współistnieją nierozłącznie w otaczającej nas przestrzeni. To także trzy odsłony miasta: od jego obrazu ogólnego, przez pojedyncze budynki, po detal.

 PRZEDMIOT  / FORMA – MIEJSCE – TOŻSAMOŚĆ – WZÓR

Przedmioty uzupełniają i organizują przestrzeń. Ich niezbędna obecność gwarantuje użyteczność. Dbałość o formy i kontynuację utrwalonych tradycją lub poszukiwanie nowych wzorów to uzupełnianie treści obiektu i miasta. Przedmiot uosabia w przystępnej formie piękno łącząc ją z użytecznością. To trudności, ale zarazem wyzwanie

ARCHITEKTURA  / NASTRÓJ – IDEA – KOMUNIKAT

Obiekty architektoniczne powstają urzeczywistniając idee. Treść zawarta w obiekcie architektonicznym jest komunikatem, który pozostając w pamięci i świadomości odbiorcy bywa przywoływany w innym miejscu i czasie. Idea znów staje się niezależna, jak w punkcie wyjścia, zanim jeszcze zapisał ją architekt.

MIASTO  / ZMIANA – KONTEKST – RUCH

Miasto jest organizmem żywym. Jedne budynki powstają, inne znikają, wytyczane są nowe ulice, kwartały czy dzielnice, inne bezpowrotnie znikają. Miasto to nie tylko budynki, ale i ludzie, którzy w nim mieszkają, zwierzęta adoptujące się do nowych warunków czy zieleń rosnąca na każdym wolnym skrawku terenu. Na równi ze strukturą urbanistyczną ważne są miejskie interakcje, kontekst, spotkania czy wydarzenia.

Planowane spotkanie ma na celu podjęcie w prezentacjach i towarzyszącej im dyskusji kilku zasadniczych aspektów związanych z projektowaniem rozumianym jako proces, w którym istotni są zarówno twórca, jak i odbiorca. Mając na uwadze zależność pomiędzy nimi, a projektowanym obiektem lub dziełem, należałoby nauczać dbałości o spójność przekazu. Prawidłowo postawiony problem i inspirująca idea to początki działania, które twórczo kontynuowane prowadzą do badania kontekstu i formowania obiektu. Jako zaproszenie do wspólnej dyskusji pojawiają się podstawowe pytania: Jaką rolę współcześnie odgrywają przedmiot, architektura i miasto? Jak nauczyć wrażliwego respektowania kontekstu fizycznego i kulturowego? Jak twórca rozumie miejsce użytkownika i odbiorcy w procesie projektowania i doświadczania efektów kreacji?

 

Komitet Organizacyjny Konferencji i Wystawy:
Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska / przewodnicząca
dr Magdalena Berlińska / kurator wystawy
mgr Paulina Kminikowska
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha / sekretarz wystawy
 

Komitet Naukowy Konferencji / Rada Programowa Konferencji:
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, przewodnicząca, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
prof. Anton Leshchinsky, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, BIAŁORUŚ
prof. dr hab. Bohdan Tymkiv, Przykarpacki Uniwersytetu Narodowy im. Vasyla Stefanyka, UKRAINA
prof. Andrzej Wielgosz, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Anna Frąckowicz, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
dr hab. inż. arch. Robert Idem, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
dr hab. Izabela Łapińska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
prof. ASP dr hab. Marek Średniawa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr Magdalena Berlińska ekspert ds. projektowania użytkowego, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
dr Iwona Mikołajczyk ekspert ds. teorii sztuki , Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Organizator: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/

Współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi, Dyr. Krystyna Laskowicz

 

Termin konferencji: 06.04.2016

Lokalizacja konferencji: Stacja Kultura w Rumi

Dworzec PKP, 84-230, Rumia (województwo pomorskie), Polska

StacjaKultura
Author

StacjaKultura