Czego szukasz?


Kategorie


Nauka & Edukacja

Nauka & Edukacja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedmiot. Architektura. Środowisko”

19 kwietnia 2017
Termin wydarzenia:
26. 04. 2017

Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz, architektura i urbanistyka.

Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.

Tym razem chcemy też wprowadzić do dyskusji wątek środowiskowy, czyli zastanowić się nad zagadnieniem obecności problematyki społecznej i proekologicznej w projektowaniu. Rozważając rolę Design we współczesnym świecie, można za Timem Brownem zadać pytanie: na ile projektowanie jest metodą rozwiązywania problemów projektowych, a za Dejanem Sudjicem: co jest dziś prawdziwym luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Warto, wydaje się, zastanowić się głębiej nad kwestią, co postawa przyjazna środowisku zmienia w podejściu do projektowania. Czy ograniczenie lub zaniechanie działania może być sposobem na projektowanie? Czy projektowanie musi oznaczać tworzenie nowych rzeczy, czy może być elementem procesu zmiany i przekształcania? Na ile zasada Reduce, Reuse, Recycle, Recover (4R) obecna jest w projektowaniu?

Inkluzywność projektowania i jego procesualny charakter są kolejnym podejmowanym wątkiem debaty. To proces z jego złożonością przebiegu oraz bogactwem implikacji towarzyszących, a nie wyizolowany akt twórczy ukazuje formę przebiegu zmian w przestrzeni. W architekturze oznacza to zrównoważenie twórczego talentu rzemiosłem rozumianym jako zaawansowana umiejętność. Wówczas treść zawarta w obiekcie pozostaje zgodna z oczekiwaniami i czytelna dla odbiorców. W ten sposób przestrzeń idei współistnieje z egzystencjalnym aspektem przestrzeni zamieszkiwania. Pytanie, czy ten rodzaj myślenia o działaniach w przestrzeni ujawnia się podobnie w każdej zasugerowanej skali?

Wzorem lat ubiegłych zajmować się będziemy różnymi skalami projektowania: od przedmiotu, poprzez architekturę, po środowisko naturalne i zbudowane.

Debata konferencyjna odbędzie się w trzech panelach tematycznych: PRZEDMIOT, ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, każdorazowo podejmując poddane wątki i próbując poszukiwać odpowiedzi na zadane pytania.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: dr Magdalena Berlińska IW PK, dr hab. inż. arch. Robert Idem WA PG, dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska IW PK, dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska WA PG, Sekretarz Konferencji: mgr inż. arch. Anna Stasiak WA PG

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Członkowie:

  • dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Włochy
  • dr hab. Anna Frąckowicz, prof. nadzw. WSSiP, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • dr hab. inż. arch. Robert Idem, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
  • dr inż. arch. Marcin Kołakowski, School of Architecture & Design, University of Lincoln, Wielka Brytania
  • dr hab. Monika Kostrzewa, prof. nadzw. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  • prof. Anton Leshchinsky, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś
  • dr hab. Izabela Łapińska, prof. nadzw. PWSFiT, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
  • dr hab. Marek Średniawa, prof. nadz. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • prof. dr hab. Andrzej Wielgosz, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
  • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Kuratorka panelu PRZEDMIOT: dr Magdalena Berlińska – ekspert ds. projektowania użytkowego, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Kuratorka panelu ARCHITEKTURA: dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Kuratorki panelu ŚRODOWISKO: dr inż. arch. Bogusława Konarzewska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

 

WAŻNE INFORMACJE

Miejsce konferencji: Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, 84-230 Rumia, Polska

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2017

Termin potwierdzenia zgłoszeń i akceptacji abstraktów: 07.03.2017

Termin konferencji: 26.04.2017

Termin nadsyłania artykułów do druku: 15.05.2017

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.

Języki publikacji: polski i angielski.

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesyłać na adres: e-mail: pas.conference2017@gmail.com

Uczestnicy Konferencji nie ponoszą kosztów udziału w Konferencji i kosztów publikacji.

W monografii zamieszczone zostaną te artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.

Wytyczne edytorskie i ramowy program Konferencji ukażą się w Komunikacie nr 2.

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają noclegów.

 

Więcej informacji na stronie www.arch.pg.edu.pl.

 

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
http://wzornictwo.tu.koszalin.pl

Wydział Architektury
Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
 http://arch.pg.edu.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Starowiejska 2
84-230 Rumia
http://arch.pg.edu.pl

 

 

StacjaKultura
Author

StacjaKultura