Czego szukasz?


Kategorie


Inspiracje

Inspiracje

Kongres Kultury Pomorskiej: Sztuki wizualne

24 marca 2017
Termin wydarzenia:
28.03.2017

O sztukach wizualnych na Pomorzu podyskutujemy z Hubertem Bilewiczem.

Termin: 28.03.2017, od godz. 12.00

Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, audytorium
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Prowadzący: Hubert Bilewicz

Podczas spotkań w ramach Kongresu Kultury Pomorskiej podejmujących temat kultur artystycznych przedstawiamy stan posiadania, podejmujemy próbę opisu i charakterystyki w kontekście regionalnym i ogólnopolskim a w szczególnych przypadkach także ponadkrajowym. Proponujemy także inicjację dyskusji nad Kanonem kultury pomorskiej, mając pełną świadomość początku i złożoności procesu. Spotkania będą generować opinie oraz rekomendacje dla Kongresu i pomorskiej społeczności, dlatego warto w nich uczestniczyć, by mieć wpływ na upublicznione komunikaty.

Stałym elementem spotkań będą tak ważne zagadnienia dla określenia stanu kultury i związane z każdym tematem: edukacja, krytyka artystyczna i media.

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Hubert Bilewicz – historyk sztuki, nauczyciel akademicki; pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i jako wykładowca w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił doktorat z zakresu problematyki polskiej sztuki użytkowej i dizajnu w XX w. Studiował również na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (magister muzealnictwa). Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i 20. wieku. Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Od kilkunastu lat bada środowisko artystyczne tzw. szkoły sopockiej. Zajmują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Współpracuje z ogólnopolską inicjatywą środowisk kulturotwórczych na rzecz wolności twórczej i swobodnego dostępu do dóbr kultury Indeks 73. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem książki o architekcie Włodzimierzu Padlewskim oraz współautorem podręcznika sztuki dla gimnazjum. W 2013 roku był współkuratorem trzeciej edycji Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa w Gdańsku. Od kilku lat jest kuratorem i regularnym prelegentem kilku cykli wykładowych w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni.

MK-info
Author

MK-info