Czego szukasz?


Kategorie


Inspiracje

Inspiracje

Kongres Kultury Pomorskiej: spotkania w Rumi i Kwidzynie

17 marca 2017

Spotkania w regionach odbywają się pod hasłem „Identyfikacja”.

Scenariusz spotkań

  1. Prezentacja idei i założeń Kongresu Kultury Pomorskiej
  2. Prezentacja Mapy Pomorskiej Kultury
  3. Prezentacja wyników badania „Kultura na Pomorzu” ze szczególnym uwzględnieniem SubRegionu

Proponowane zagadnienia

Charakterystyka SubRegionu (ludzie, inicjatywy, specyfika, diagnoza) – prezentacja materiałów i dyskusja

Czy Domy Kultury są potrzebne? Nowe Domy Kultury – Kohabitacja czy monopolizacja? – prezentacja materiałów i dyskusja

“Kultura ważniejsza niż polityka i gospodarka” – Rozwiązania systemowe w zakresie nowych propozycji finansowania i programowania kultury – dyskusja

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

REGION II – RUMIA

Spotkanie skierowane do ludzi kultury z powiatów: lęborskiego, puckiego i wejherowskiego.

Termin: 22.03.2017, godz. 10.00

Miejsce: Stacja Kultura w Rumi
ul. Starowiejska 2, 84-230 Rumia

Spotkanie skierowane do ludzi kultury z powiatów: lęborskiego, puckiego i wejherowskiego.

Prowadząca: Magdalena Kajtoch

Magdalena Kajtoch – recenzentka teatralna, redaktorka naczelna Pomorza Kultury, dziennikarka Gazety Świętojańskiej, prezes Fundacji Pomysłodalnia, animatorka życia kulturalnego, w tym koncertów charytatywnych ( np. „Śpiewający aktorzy”), projektów edukacyjnych (np. Bliżej teatru, Teatr na nowe czasy, Teatr Umiejętności).

REGION III – KWIDZYN 

Spotkanie skierowane do ludzi kultury z powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego.

Termin: 23.03.2017, godz.10.30

Miejsce: Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie
ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn

Prowadzący: Piotr Stec

Piotr Stec – menager i aktor Movement Theater Group. Współautor Międzynarodowego Festiwalu ANIMO Kwidzyn. 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów kulturalnych. Animator środowiska lokalnego (np. animator ekonomii społecznej subregionu nadwiślańsko-żuławskiego), tworzy struktur NGO (np. rady powiatowe), inicjuje i facylituje przedsięwzięcia we współpracy pomiędzy NGO i JST oraz biznesem ( w tym m.in. tworzenie programów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego

Zobacz pełny program.

MK-info
Author

MK-info