Czego szukasz?


Kategorie


Inspiracje

Inspiracje

Kongres Kultury Pomorskiej: Obywatele w kulturze

3 kwietnia 2017
Termin wydarzenia:
6.04.2017

Spotkanie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematem obywatelskości w kulturze w całym województwie pomorskim. Wszystkich, którzy uważają, że „bez Obywateli nie ma Kultury”.

Termin: 6.04.2017, godz. 10.30

Miejsce: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Prowadzący: Piotr Stec

Zaangażowani, świadomi swoich praw i obowiązków, aktywni na różnych polach Obywatele to podstawa ustroju demokratycznego naszego Państwa. Jednym z przykładów o tym świadczących w ostatnich latach był wielki, powszechny ruch „Obywatele Kultury” – ewenement w skali kraju, ale i Europy. Oddolna inicjatywa wszystkich, którzy w kulturze upatrują klucza do wszechstronnego rozwoju.

Obywatele są twórcami, konsumentami lub prosumentami, uczestnikami i krytykami kultury. Są zwierciadłem sacrum i profanum danego społeczeństwa. Ponieważ obywatele są różni, to także kultura będąca z nimi w relacji jest różna. Jednakże każda wymaga wzajemnego szacunku i przestrzeni do swojej wypowiedzi.

Spotkanie w siedzibie Fundacji RC w Gdańsku jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematem obywatelskości w kulturze w całym województwie pomorskim. Wszystkich, którzy chcą wyrazić swoje zdanie w tym temacie oraz uważają, że „bez Obywateli nie ma Kultury”.

Zapraszamy do potwierdzenia obecności poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie http://kongres.pomorzekultury.pl/obrady-stolikowe/obywatele-w-kulturze/ . Na stronie Kongresu http://kongres.pomorzekultury.pl/ dostępna jest pełna informacja, w tym o pozostałych wydarzeniach i formularze zgłoszeniowe. Wcześniejsza rejestracja pozwoli na lepsze przygotowanie spotkań.

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Piotr Stec – menedżer i aktor Movement Theater Group. Współautor Międzynarodowego Festiwalu ANIMO Kwidzyn. 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów kulturalnych. Animator środowiska lokalnego (np. animator ekonomii społecznej subregionu nadwiślańsko-żuławskiego), tworzy struktur NGO (np. rady powiatowe), inicjuje i facylituje przedsięwzięcia we współpracy pomiędzy NGO i JST oraz biznesem ( w tym m.in. tworzenie programów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego.

Zobacz pełen program.

MK-info
Author

MK-info