Czego szukasz?


Kategorie


Inspiracje

Inspiracje

Kongres Kultury Pomorskiej: Kultura na wsi

3 kwietnia 2017
Termin wydarzenia:
7.04.2016

Ile w kulturze wsi pomorskiej tradycji a ile nowoczesności, ile folkloru a ile folkloryzmu, w jakiej mierze wyrasta z dziedzictwa a w jakiej z kultury popularnej?

Termin: 7.04.2017, godz. 10.30

Miejsce: Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca 1, 83-315 Szymbark

Prowadzący: Violetta Tkacz-Laskowska, Henryk Soja

Kultura na wsi pomorskiej. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest obraz kultury pomorskiej wsi, z czego się składa, w jaki sposób się zmienia. Ile w niej tradycji a ile nowoczesności, ile folkloru a ile folkloryzmu, w jakiej mierze wyrasta z dziedzictwa a w jakiej z kultury popularnej.

Pomorska wieś zamieszkana jest przez ludność rodzimą (Kaszubi, Kociewiacy), ale też przez osadników z całej Polski, którzy przybyli tu po 1945 roku. W związku z tym ważne zdaje się być pytanie, jakie tradycje są ważne dla współczesnych mieszkańców Pomorza – czy te rodzime, pomorskie czy też zaczerpnięte z bagażu kulturowego przyniesionego przez osadników.

Czy współcześnie kultura na wsi jest kulturą wsi? Na ile kulturę na wsi dominuje odtwarzanie tradycji (propagowanie tzw. ginących zawodów, działalność zespołów folklorystycznych) a na ile tradycja jest tworzywem do kreowania nowej jakości. Twórczość czy odtwórczość. A jeśli odtwórczość, to komu ona jest potrzebna? Jakie są oczekiwania w stosunku do kultury na wsi i kultury wsi i w jakiej mierze są te oczekiwania spełniane?

I wreszcie ostatni blok ważnych zagadnień. Instytucje kultury na wsi. W jaki sposób wpływają na jej kształt? Jak jest rola animatorów kultury na wsi, tych związanych z instytucjami i tych spoza: ludzi z pasją i talentem, takich „off – owych” zapaleńców.

Formuła spotkania zakłada, że każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w dyskusji oraz odnieść się w wystąpieniu przygotowanym lub improwizowanym do tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Violetta Tkacz-Laskowska – magister etnologii (Uniwersytet Jagielloński), Podyplomowe Studia Muzealnicze (Uniwersytet Warszawski), od 1995 roku pracuje w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zainteresowania zawodowe to kultura i historia Słowińców, kultura wsi pomorskiej XIX i XX wieku, okres międzywojnia ze specjalnym uwzględnieniem ruchów artystycznych i ludoznawczych w tym czasie. Zainteresowania pozazawodowe to fotografia, historia Polski, literatura, zwiedzanie zabytków i wycieczki krajoznawcze.

Autorka m. in. wystaw stałych „Historia i kultura Słowińców”, „Wnętrze szałasu rybackiego z lat 30 XX wieku”, „Wokół kuchennego pieca. Kuchnia pomorska od końca XVIII do początku XX wieku”, „Galeria Pomorskiego Malarstwa Plenerowego”. Autorka katalogów wystaw, folderów i przewodników po wystawach Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach a także tekstów naukowych wygłaszanych na konferencjach naukowych i publikowanych w wydawnictwach pokonferencyjnych.

Henryk Soja – magister etnografii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 1972 roku zatrudniony w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dziale Etnograficznym, od 1984 roku Kierownik Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Zainteresowania to kultura materialna Pomorza a zwłaszcza budownictwo wiejskie i kultura i historia Słowińców., pozazawodowe architektura wiejska – zakup we wsi Wielichowo k. Słupska starej zabytkowej zagrody z chałupą z przełomu XVIII/XIX w i samodzielne jej remontowanie, folklor, kontakt z przyrodą, praca w ogrodzie, podróże.

Autor i współautor wielu wystaw, katalogów i przewodników oraz kilkudziesięciu artykułów na temat architektury Pomorza, kultury ludowej Słowińców, problemów jej ratowania i odtwarzania w tym publikacja pracy magisterskiej pt. Ludność polska Pomorza Zachodniego w etnografii niemieckiej do 1918 roku, „Funkcjonowanie muzeum skansenowskiego w strukturach muzeum okregowego”, „Projekt przeniesienia XVIII wiecznego kościoła z Ciecholubia do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach”, wspólnie z Violettą Tkacz – Laskowską autor informatora „ 50 lat Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

W 2014 roku autor i realizator budowy Ośrodka Kultury Regionalnej w Czystej, gm. Smołdzino, gdzie w wyremontowanym budynku gospodarczym zagrody kowala urządzono pracownię garncarską i otwarte magazyny. Projekt zrealizowano w ramach programu Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Zobacz pełny program.

MK-info
Author

MK-info